رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

مهندس ریحانه فرخی

مهندس ریحانه فرخی

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

031-36547989

مدیریت و برنامه ریزی جهت پیاده سازی وظایف ابلاعی وزارت متبوع منطقه تحت پوشش

صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی دارای کلاس خطر A و B

نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی در سطح تولید، توزیع و عرضه

پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی

نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی مصرفی در موسسات پزشکی، مراکز درمانی و درمانگاهی

نظارت های حوزه تولید تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC) ، مشکلات کیفی و حوادث ناگوار (MDR)