رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست ویکمین کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر

در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲  بیست ویکمین کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادربا حضور دکتر گله داری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، دکتر اعتباری معان غذا ودارو ، و جمعی از مسئولین و کارشناسان معاونت بهداشت و درمان و اعضا هیأت علمی دانشکده های پزشکی، پرستاری مامایی و بهداشت برگزار گردید.

🔹️ در این جلسه گزارشی از وضعیت موجود بیمارستان های دوستدار کودک و بانک شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال ۱۴۰۲ ارائه گردید و در پایان مصوباتی به منظور ارتقا ترویج تغذیه با شیر مادر به تصویب رسید.