رفتن به محتوای اصلی
x

امور حقوقی

آقای علی عباسی

آقای علی عباسی

مسئول امور حقوقی معاونت غذا و دارو

رشته تحصیلی: کارشناسی حقوقی

شماره تماس: 37924836

 

شرح وظایف :

 • اظهار نظر و ارائه مشاوره حقوقي به واحدهاي تابعه
 • اقامه دعوي در مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري و پيگيري آن در كليه مراحل رسيدگي و دفاع از دعاوي مطروحه عليه واحد مربوطه
 • پيگيري پرونده‌های مطروحه مربوطه در ديوان محاسبات عمومي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع و دستگاه‌های اداري و قضايي از جمله دادسراها، ديوان عدالت اداري، ادارات كار و امور اجتماعي مراجع انتظامي و ...
 • بررسي و اظهارنظر حقوقي نسبت به معاملات و قراردادها
 • اخذ تعهدنامه رسمي يا ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه ملكي از متعهدين و عنداللزوم فك وثايق توديعي و ابطال تضمينات سپرده‌ شده
 • استيفاء حقوق دولت از متعهدين مستنكف از انجام تعهدات قانوني و قراردادي، پیگیری‌های حقوقي مربوطه تا وصول مطالبات دولت از طرق قانوني مربوطه از جمله صدور اجرائيه و پيگيري از طريق ادارات اجرايی ثبت
 • انجام مکاتبات و استعلامات مرتبط با امور حقوقی
 • مراجعه به سایر ادارات و ارگانهای دولتی وغیر دولتی، نهادهای غیر دولتی عمومی، شرکت ها وشعب بیمه گر
 • شرکت در همایش ها ، مجامع علمی ،کاربردی حقوقی
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد مربوطه
 • بررسی مشکلات و پاسخگوئی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...
 • مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات مربوطه
 • تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی
 • شرکت در جلسات و کمیته های مربوطه
 • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه