رفتن به محتوای اصلی
x

مسئول دفتر

خانم گیتی مجنون

مسئول دفتر معاون غذا و دارو

رشته تحصیلی:کارشناسی روانشناسی

شماره تماس: 37924801و37924802

 

شرح وظایف :

  • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن ها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه، پیگیری امور ارجاعی و ارایه گزارش به مقام مافوق
  • تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیت های حوزه مربوط و ارائه در صورت لزوم آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون و جلسات و سمینارها
  • ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و درصورت لزوم پیگیری آن ها
  • تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی در صورت لزوم
  • استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و ....
  • تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد
  • انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه