رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مهندس مرجان هادیان

مهندس مرجان هادیان زرکش

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

شماره تماس : 03137924840

پست الکترونیک : hadian@mui.ac.ir

وظایف و مسئولیت ها :

 • همکاری در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت براساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات کمیته فنی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی fsms
 • همکاری در اجرایی نمودن ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو
 • هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات تولید مواد غذایی و آشامیدنی و قاچاق محصولات سلامت محور و پیگیری تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی
 • همکاری در برگزاری سمینارهای آموزش منطقه ای و کشوری به منظور ارتقاء سطح علمی، فنی و بهداشتی کارشناسان و مسئولین فنی و مسئولین مراکز تولید
 • هماهنگی بین ادارات تحت پوشش به منظور اجرای ضوابط ارسالی از سازمان غذا و دارو
 • هماهنگی با سازمان غذا و دارو و معاونتهای غذا و دارو سراسر کشوردرخصوص اجرای دستورالعمل های ملی و بین المللی
 • سازمان دهی واحد کنترل مواد غذایی و آشامیدنی شبکه ها
 • سازمان دهی بخش های نظارتی و تقسیم کار
 • پایش و ارزیابی نحوه اجرای قوانین و ضوابظ مربوط به مراکز تولید، بسته بندی، نگهداری، توزیع و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی و اعمال روش های نوین کنترل

واحدهای زیرمجموعه :

 • اداره مواد غذایی و آشامیدنی
 • اداره آرایشی و بهداشتی
 • اداره صدور پروانه های بهداشتی
 • واحد رسیدگی به شکایات
 • واحد امور شهرستانها