رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

 

خانم زهرا مظاهری

رئیس امور مالی معاونت غذا و دارو

رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری

شماره تماس : 37924882

شرح وظایف :

  • ایجاد هماهنگی لازم درخصوص برنامه ریزی فعالیت های کلیه قسمت های امور مالی
  • برنامه ریزی و نظارت بر گردش، احصاء و نحوه ی وصول درآمدهای واحد
  • اعمال قوانین و مقررات مالی و بخشنامه ها در رابطه با پرداخت ها
  • نظارت و کنترل بر اموال و انبار و شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال و انبار
  • نظارت و کنترل کلیه فرآیندهای مالی و بودجه و در صورت لزوم اصلاح فرآیندها وفق آئین نامه ها
  • پیگیری و بروزرسانی مانده حساب های سنواتی