رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

مهندس ریحانه فرخی

مهندس ریحانه فرخی

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شماره تماس: 03137924898

پست الکترونیک: 

 

شرح وظایف:

  • مدیریت و برنامه ریزی جهت پیاده سازی وظایف ابلاعی وزارت متبوع منطقه تحت پوشش
  • صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی دارای کلاس خطر A و B
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی در سطح تولید، توزیع و عرضه
  • پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی مصرفی در موسسات پزشکی، مراکز درمانی و درمانگاهی
  • نظارت های حوزه تولید تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC) ، مشکلات کیفی و حوادث ناگوار (MDR)