previous pauseresume next

توصیه های غذائی درهنگام آلودگی هوا

توصیه های غذائی درهنگام آلودگی هوا

 

 

مطالعه توصیه های تغذیه ای درهنگام آلودگی هوا درادامه .....

شرایط پذیرش دانشجویان سال آخر داروسازی جهت قائم مقام مسئول فنی درداروخانه ها

شرایط پذیرش دانشجویان سال آخر داروسازی جهت قائم مقام مسئول فنی درداروخانه ها

 

مشاهده نامه ارسالی دبیرمحترم انجمن داروسازان دراینخصوص درادامه.....

هشدارهای داروئی

هشداردرخصوص داروهای تقلبی

 

 

مشاهده هشدارهای داروئی  درادامه .....

بارگذاری نرم افزاراندروید فارماکوپه بیمارستانی جهت بهره برداری داروسازان ، پزشکان و پرستاران شاغل درمراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

درراستای اجرای مصوبات برنامه تحول نظام سلامت ، "نرم افزار اندروید فارماکوپه بیمارستانی "بمنظورنصب و بکارگیری از طریق تلفن همراه ، جهت بهره برداری داروسازان ،پزشکان و پرستاران شاغل در مراکزآموزشی درمانی وبیمارستانها طراحی و برروی سایت معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بارگذاری گردید.

 

مشاهده راهنمای فعال سازی و لینک دانلود نرم افزارفوق الذکر درادامه مطلب ....

الزام تامین الکلهای طبی ازشرکتهای پخش سراسری دارو

براساس نامه شماره ۶۶۵/۱۴۰۲۶۹مورخ ۹۴/۱۰/۲مدیرکل محترم نظارت وارزیابی دارو ومخدر ، تامین الکل طبی از افرادحقیقی و فروشگاههای عرضه کالاهای پزشکی و یانمایندگی های تولیدکنندگان الکل طبی غیرمجازبوده و لذا تامین الکل صرفا میبایست ازشرکتهای پخش سراسری دارو صورت پذیرد.

اعلام تاریخ کمیسیون طرح نیروی انسانی

کمیسیون طرح نیروی انسانی، روزشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۱۲ راس ساعت ۹ صبح دردفتر نیروی انسانی دانشگاه ( دفتر خانم نحوی ) واقع در ساختمان شماره ۲ دانشگاه برگزارمیگردد.

جمع آوری نمونه های فاقداصالت کارتریج داروئی پرزوکائین -ایی

با توجه به نامه شماره ۶۶۵/۱۳۹۸۹۱مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ مدیرکل محترم نظارت وارزیابی دارو ومخدر،کارتریج داروئی پرزوکائین -ایی (لیدوکائین -اپی نفرین )با شماره های سری ساخت و تاریخ تولید وانقضاء و مشخصات درج شده درنامه مذکور ، غیرقابل عرضه و میبایست نسبت به جمع آوری نمونه های فاقد اصالت ازسطح عرضه اقدام گردد.

 

مشاهده نامه فوق الذکردرادامه مطلب ....

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو