previous pauseresume next

بازدید خانم دکتر چنگیز از مجمو عه انبارهای معاونت غذا ودارو

سرکار خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همراهی جناب آقای دکتر اصلانی معاون غذا و دارو، مدیر تجهیزات پزشکی و مسئول حراست معاونت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ از مجموعه انبارهای معاونت غذا و دارو واقع در پردیس شماره ۲ بازدید به عمل آوردند.

برگزاری جلسه هماهنگی تأمین ماسک تنفسی

جلسه هماهنگی تأمین ماسک تنفسی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲ با حضور معاون غذا و دارو، مدیر نظارت بر امور دارو، مدیر تجهیزات پزشکی و اداره صمت استان در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت ۹۹/۵/۲

در تاریخ  ۹۹/۵/۲ جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده .....

برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و توزیع در سال ۱۳۹۹

چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و توزیع در سال ۱۳۹۹ با حضورمحترم ریاست دانشگاه خانم دکتر چنگیز ودکتر اصلانی معاون غذاودارو، و دیگر اعضای محترم کمیسیون ماده ۲۰ در دفتر معاون  غذا و دارو درروز پنج شنبه  مورخ ۹۹/۵/۲ برگزار شد......

برگزاری جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت

در تاریخ  ۹۹/۴/۱۹ جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن ...

برگزاری جلسه کمیته تخصیص الکل و مواد ضد عفونی کننده و اقلام پیشگیری از کرونا

جلسه کمیته تخصیص الکل و مواد ضد عفونی کننده و اقلام پیشگیری ازکرونا  با حضور معاون غذا ودارو ، مدیر نظارت بر امور دارو، مدیر تجهیزات پزشکی و  دستگاه های نظارتی روز چها شنبه مورخ ۹۹/۴/۱۱ به منظور استمرار ....

ضوابط داروخانه های مجازی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو