رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

دکتر محمود اعتباری

دکتر محمود اعتباری

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (Ph.D) سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار (عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

شماره تماس : 02-37924801

پست الکترونیک : etebari@pharm.mui.ac.ir

وظایف و مسئولیت های معاون غذا و دارو عبارتند از:

  • هماهنگ نمودن فعالیتهای معاونت غذا ودارو در حوزه غذا،دارو ،آزمایشگاه کنترل مواد غذائی ،آرایشی وبهداشتی با سازمان غذا وداروو دانشگاه علوم پزشکی بالاخص در حوزه های معاونتهای بهداشتی ،معاونت درمان براساس ضوابط ومقررات جاری
  • انجام هماهنگیهای بین بخشی با محوریت استانداری ،درحوزه های صنعت ،معدن ،تجارت ،جهاد کشاورزی ،سازمان تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی
  • هدایت فعالیتهای مدیریت های معاونت شامل غذا ،دارو و آزمایشگاه کنترل مواد غذائی درراستای قوانین و ضوابط موجود باهدف رعایت حقوق استفاده کنندگان از خدمات این معاونت و آحاد جامعه .

ارتباط با معاون غذا و دارو