رفتن به محتوای اصلی
x

میز خدمت

میز خدمت الکترونیک دانشگاه

مراجعین محترم به اطلاع می رساند در حال حاضر امکان ارسال مکاتبات و درخواست های شما به این معاونت به صورت غیرحضوری به آدرس پست الکترونیک fdoemail@mui.ac.ir فراهم می باشد.

 

gfhfh (   مراجعین     )  opoipoi                                  gfhfh (  کارکنان  )  opoipoi