previous pauseresume next

برگزاري كميته صدور پروانه بهره برداري و مسئولين فني و موارد مشورتي

کمیته صدور پروانه بهره برداری و مسئولین فنی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی رأس ساعت ۸ صبح در محل دفتر این معاونت تشکیل شد.

اطلاع رساني درخصوص اعتبار دفاتر بيمه سلامت همگاني

با توجه به نامه شماره ۹۴/۴۳۴۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۴ اداره كل بيمه سلامت استان اصفهان، به اطلاع مي رساند تمامي دفاتر بيمه سلامت همگاني صادر شده در سال ۹۳ كه اعتبار آنان در سال جاري به اتمام مي رسد، در صورت دارا بودن نسخ سفيد تا آخرين برگ و حداكثر به مدت يك سال از اعتبار قابل استفاده خواهند بود.

برگزاري كميته صدور پروانه هاي ساخت و شناسه نظارت كارگاهي و موارد مشورتي

كميته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱/۳۰ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی رأس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر این معاونت تشکیل شد

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو