رفتن به محتوای اصلی
x

میز خدمت عموم

سازمان غذا و دارو آئين نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها   
سامانه HIX ليستها 
سامانه TTAC فرمها و چك ليست ها  
سامانه LIMS فلوچارتها و فرآيندها 
انجمن داروسازان اصفهان مدارك لازم جهت صدور پروانه هاي بهداشتي (غذایی، آرایشی و بهداشتی)  
انجمن صنفي مسئولين فني صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي  شماره حساب و مبالغ واریزی جهت پروانه های بهداشتی
شماره تماس كليه واحدها مدارك لازم جهت صدور پروانه ها (دارو)
  قراردادها
  فرآورده های غیرمجاز دارو و تجهیزات
  مناطق موردنیازجهت تاسیس داروخانه در استان اصفهان
  فرآورده های غیرمجاز غذایی، آرایشی و بهداشتی
  فرآورده هاي داراي پروانه ساخت استان اصفهان (۹۷/۳/۳۱)
  اطلاعیه های ADR
   ریکال فرآورده های تجهیزات پزشکی
   
  • پروانه های ساخت تایید شده در کمیته فنی
  • داروخانه های منتخب استان اصفهان جهت توزیع شیر خشک رژیمی و و غذای ویژه
  • شیوه نامه های داروخانه های منتخب
  • راهنمای صدور پروانه مسئول فنی در سامانه TTAC
  • استانداردهای نسخه الکترونیک
  • اطلاعیه های ADR
  • سامانه ثبت گزارش عوارض دارویی