رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه خدمات طرح سلامت نوروزی 1403جمعه دهم فروردین

ارائه خدمات در ایام نوروز ۱۴۰۳


 بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از داروخانه ها، واحدهای صنایع غذايى، و فعالیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، پاسخگویی سامانه ۱۹۰
گزارش روز شانزدهم: ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

 تعداد بازدید؛ ۹۶ مورد

 بازرسی انجام شده از داروخانه های دولتی و خصوصی؛  ۸۵ مورد شهراصفهان

بازرسی انجام شده از کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی؛ ۱۱ مورد اصفهان
تعداد آزمایش انجام شده در بخشهای مختلف آزمایشگاه  ۰ مورد 
واحد پاسخگویی ۱۹۰ کمبودهای دارویی ۴۹۰ مورد مشاوره دارویی ۳۵ مورد

طرح ستاد سلامت  نوروزی 
۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳