رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه خدمات طرح سلامت نوروزی 1403دوشنبه 13 فروردین

ارائه خدمات در ایام نوروز ۱۴۰۳


 بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از داروخانه ها، واحدهای صنایع غذايى، و فعالیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، پاسخگویی سامانه ۱۹۰
 گزارش روز نوزدهم : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

 تعداد بازدید؛ ۱۵۳ مورد

بازرسی انجام شده از داروخانه های دولتی و خصوصی؛  ۱۴۱ مورد شهراصفهان

بازرسی انجام شده از کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی؛ ۱۲ مورد اصفهان
تعداد آزمایش انجام شده در بخشهای مختلف آزمایشگاه  ۰ مورد 
واحد پاسخگویی ۱۹۰ کمبودهای دارویی ۵۸۵ مورد مشاوره دارویی ۴۰ مورد

طرح ستاد سلامت  نوروزی 
۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳