رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه خدمات طرح سلامت نوروزی 1403پنج شنبه نهم فروردین

بازدید کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از داروخانه ها، واحدهای صنایع غذايى، و فعالیت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، پاسخگویی سامانه ۱۹۰

 گزارش روز پانزدهم : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

 تعداد بازدید؛ ۵۲ مورد

 بازرسی انجام شده از داروخانه های دولتی و خصوصی؛  ۴۸ مورد شهراصفهان

بازرسی انجام شده از کارخانجات مواد غذایی و آشامیدنی؛  ۴ مورد اصفهان
تعداد آزمایش انجام شده در بخشهای مختلف آزمایشگاه  ۷۷ مورد 
واحد پاسخگویی ۱۹۰ کمبودهای دارویی ۸۲۰مورد مشاوره دارویی ۴۵ مورد

طرح ستاد سلامت  نوروزی 
۲۴ اسفند تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۳