رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید کارشناسان اداره اورژانس وزارت بهداشت از بیمارستان های( الزهرا، 9دی منظریه، شهید رجایی داران ، حضرت زینب ) به جهت تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز

 پیرو مراجعه کارشناسان مدیریت تجهیزات پزشکی به وزارت متبوع و پیگیری جهت تامین تجهیزات پزشکی در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی و استانداردسازی وضعیت تجهیزات پزشکی مراکز تابعه و با عنایت به هماهنگی های انجام شده در این خصوص، کارشناس اداره اورژانس وزارت بهداشت طی سه روز در تاریخ های 13و16و17 خرداد ماه 1403 از بخش های مختلف بیمارستان های الزهرا، شهید رجایی داران،حضرت زینب و نه دی  و منظریه بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدها مشکلات و چالش های حوزه تجهیزات پزشکی توسط مدیران و کارشناسان مراکز درمانی مذکور ارائه گردید. پس از بررسی میدانی مشکلات، قول مساعد در خصوص تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز این مراکز صادر گردید و مقرر شد که پیگیری های لازم توسط مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه از طریق وزارت انجام پذیرد.